Topvacatures in de techniek

Je bent op zoek naar de volgende stap in je loopbaan en toe aan een nieuwe uitdaging in je technische carrière?
Dan ben je bij Flextep aan het goede adres. Flextep is dé personeelsintermediair voor technische specialisten op mbo-, hbo- en w.o.- niveau. Met een passie voor techniek en mensen bemiddelen wij technische specialisten naar een nieuwe baan of voor een uitdagend project.

Disclaimer

Disclaimer


Het gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Flextep B.V. spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Flextep B.V. als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Flextep B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Flextep B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Flextep B.V.-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Flextep B.V. liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Flextep B.V.. Flextep B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Flextep B.V. geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Flextep B.V. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. Flextep B.V. vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Flextep B.V. en Flextep B.V. geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Flextep B.V.. Tevens is Flextep B.V. niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Flextep B.V. die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Flextep B.V. in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@flextep.nl

U bent hier:
 »
 »
Alle rechten voorbehouden © 2017 flextep B.V. | KvK 27265578 | BTW NL8202.40.497.B01 | info@flextep.nl | tel. 0800 400 50 50