Topvacatures in de techniek

Je bent op zoek naar de volgende stap in je loopbaan en toe aan een nieuwe uitdaging in je technische carrière?
Dan ben je bij Flextep aan het goede adres. Flextep is dé personeelsintermediair voor technische specialisten op mbo-, hbo- en w.o.- niveau. Met een passie voor techniek en mensen bemiddelen wij technische specialisten naar een nieuwe baan of voor een uitdagend project.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens


Vanuit onze kernwaarden hechten we een grote waarde aan wederzijds vertrouwen. Gegevens welke voortkomen uit een sollicitatie worden door ons zeer vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden uw gegevens in principe niet aan derden ter beschikking gesteld of komen anderen te weten dat u op zoek bent naar een nieuwe uitdaging.

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website, solliciteert bij of via Flextep B.V. cq via Flextep B.V. te werk wordt gesteld dan worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.

De reden dat we uw gegevens vastleggen:

 • Om u op de hoogte te houden van de voortgang inzake uw sollicitatie procedure.
 • Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht.
 • Om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening.
 • Om een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden.
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring.
 • Geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht.
 • Pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning, VAR-documenten.
 • Diploma’s en certificaten.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Overeenskomsten en documenten inzake de arbeidsrelatie.

 

Flextep B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘gevoelige persoonsgegevens’ wordt bedoeld gezondheid in het kader van ons veiligheidsbeleid, godsdienst of levensovertuiging in verband het werken op zondag, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Flextep B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld pensioenfondsen, arbodiensten, accountants e.d.) die namens haar diensten verlenen. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

Flextep B.V. heeft de nodige maatregelen genomen waaronder een stringent ICT beleid en interne gedragscode om te verzekeren dat alle persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

U bent hier:
 »
 »
Alle rechten voorbehouden © 2017 flextep B.V. | KvK 27265578 | BTW NL8202.40.497.B01 | info@flextep.nl | tel. 0800 400 50 50