Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Vanuit onze kernwaarden hechten we een grote waarde aan wederzijds vertrouwen. Gegevens welke voortkomen uit een sollicitatie worden door ons zeer vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden uw gegevens in principe niet aan derden ter beschikking gesteld of komen anderen te weten dat u op zoek bent naar een nieuwe uitdaging.

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website, solliciteert bij of via Flextep cq via Flextep te werk wordt gesteld dan worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Flextep legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘gevoelige persoonsgegevens’ wordt bedoeld gezondheid in het kader van ons veiligheidsbeleid, godsdienst of levensovertuiging in verband het werken op zondag, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Flextep kan uw persoonsgegevens doorgeven haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld pensioenfondsen, arbodiensten, accountants e.d.) die namens haar diensten verlenen. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

Flextep heeft de nodige maatregelen genomen waaronder een stringent ICT beleid en interne gedragscode om te verzekeren dat alle persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
Flextep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close