Onze Missie en Visie

De technische wereld is continue in beweging en ontwikkeld zich in rap tempo. Flextep wil bij uitstek dé technische personeelsintermediair zijn die anticipeert op de bewegingen en ontwikkelingen in de technische markt.

Flextep zal zich iedere dag inzetten om langdurige en succesvolle samenwerkingen tussen klanten kandidaten te bewerkstelligen.

Door de jarenlange ervaring van Flextep binnen de technische markt weten onze medewerkers precies wat er in de markt speelt en weten als geen ander wat de behoeftes zijn binnen technische organisaties. Hierdoor is Flextep dé technische personeelsintermediair die in staat is om de juiste match te maken voor duurzame arbeidsrelaties in een immer vooruitstrevende en dynamische markt.    

Onze passie "Mens en Techniek"

De combinatie Mens en Techniek is wat ons bevlogen team iedere dag weer stimuleert om de mens en techniek samen te brengen en te binden. Onze focus ligt op een gezonde en succesvolle driehoeksverhouding waarbij de klant, kandidaat en Flextep als gelijkwaardige partners met elkaar verbonden worden.

Ruim dertien jaar na onze oprichting kunnen we trots zijn op de vele succesvolle arbeidsrelaties die we tot stand hebben gebracht, de vacatures die we voor prachtige bedrijven hebben weten in te vullen en de vervolgstappen die we voor toptechneuten hebben weten te realiseren.

Met oprechte interesse en passie een voor mens en techniek werken we als personeelsintermediair mee aan de toekomst en technische uitdagingen van morgen.

Onze Kernwaarden

Openheid
Wij zeggen waar het op staat, wat kan, maar ook wat niet kan. Geen loze beloftes, maar heldere afspraken waar wij aan gehouden kunnen worden. Bij ons tref je geen “kleine lettertjes” aan, maar alle afspraken worden helder gecommuniceerd en vastgelegd. Door gezamenlijk op een open manier te communiceren stimuleren wij snelheid en effectiviteit. Afgesproken!

Eerlijkheid
Goed nieuws, minder goed nieuws, het hoort er allemaal bij en daar zijn we simpelweg eerlijk in. Zowel klant als kandidaat krijgen bij ieder contactmoment een heldere en eerlijke toelichting over de mogelijkheden en oplossingen die Flextep kan bieden. Eerlijkheid duurt het langst! 

Transparantie
Onze communicatie laat zich lezen als een open boek. Alle afspraken worden in onderling overleg vastgelegd, geborgd en nagekomen. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen! 

Wederzijds vertrouwen
Vertrouwen is de basis van alle afspraken. Afspraken zijn er om na te komen en dat is precies waar Flextep voor staat. Zonder omwegen gaan we gezamenlijk recht op het doel af en wij zullen de belangen van klant en kandidaat ten alle tijden met het volste vertrouwen behartigen. Flextep biedt nachtrust!    

Ons beeldmerk: “Drie-eenheid”

Vanuit onze visie staan we in voor een gezonde driehoeksverhouding met elkaar "kandidaat”, “opdrachtgever” en “Flextep”, waarbij ieder even belangrijk is en allemaal een stap vooruit willen. 

De drie punten zijn in een driehoek weergegeven die een pijl naar rechts vormen. Dit visualiseert de richting waar we gezamenlijk naar toe willen "vooruit" en symboliseert tevens "de volgende stap" die we technisch specialisten willen laten maken in hun technische carrière en klanten in de continuïteit van hun onderneming.

Bij een mooie dag kijken we uit naar strak blauwe hemel. Voor ons een synoniem van transparantie, vertrouwen en helderheid. Dit is de manier waarop we zaken willen doen met onze klanten, kandidaten en medewerkers. Daarom ons hebben wij voor onze huiskleur blauw gekozen.

 

 

VCU/VIL/VCA voor veiligheid

Veiligheid staat boven alles als het gaat om het werken in de techniek. We besteden bij de inzet van onze kandidaten daarom extra aandacht aan veiligheid. Vanaf de aanvraag, plaatsing tot en met  begeleiding gedurende de opdracht.

Flextep is als organisatie VCU gecertificeerd. Onze Accountmanagers beschikken allen over het certificaat VIL (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden) en externe medewerkers beschikken over minimaal VCA Basis en bij voorkeur VCA VOL (Veiligheid voor Leidinggevende).

Download VCU Certificaat

NEN 4400-1 gecertificeerd

Sinds 2007 is er een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: De norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

SNA-gecertificeerde bedrijven bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels-)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.

Download NEN4400-1 Certificaat

Aangesloten bij de NBBU

Intermediairs die aangesloten zijn bij de NBBU werken met de NBBU-CAO, de meest flexibele CAO voor flexmedewerkers, die u verzekert van transparantie en duidelijkheid.

Elke intermediair die is aangesloten bij de NBBU heeft ook het SNA keurmerk en voldoet aan alle financiële en administratieve criteria waaraan een bonafide intermediair wettelijk moet voldoen. Een lid dat niet meer aan de lidmaatschapseisen voldoet wordt ontzet uit het lidmaatschap.

Voor u dus een extra waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Zekerheid door G-Rekening

Een G-Rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee alleen de Belastingdienst kan worden betaald. Als u samenwerkt met Flextep kunt u standaard gebruik maken van de G-Rekening.

Deze geblokkeerde rekening geeft u als opdrachtgever de zekerheid dat u bent gevrijwaard van uw aansprakelijkheid voor betaling van loonbelastingen en sociale premies.

Daarnaast valt Flextep sinds 2011 onder horizontale toezicht van de belastingdienst. Dit is een regeling waarbij accountants namens de Belastingdienst meerdere malen per jaar ondernemingen controleert op een solide en financieel gezonde bedrijfsvoering.